Sinh thái nhân văn cây Dó trầmTrang chủ

Vùng sinh thái loài thực vật sinh trầm

20/08/2021 158 views
Lược đồ phân bố Chi Aquilaria (a) và Chi Gyrinops (b)

Lược đồ trên xác định vùng sinh thái của hai Chi Aquilaria và Gyrinops bao gồm một khu vựng rộng lớn trải rộng từ phía Đông sang phía Nam châu Á, với trung tâm là khu vực Đông Nam Á, một phần Papua New Ghinea – thuộc châu Đại Dương. Khu vực nằm trọn trong vùng sinh thái này cũng trùng với ghi chép của João de Louis cách nay vài trăm năm. Về phạm vi giữa hai Chi tạo trầm, Chi Aquilaria chỉ có vùng phân bố rộng hơn Chi Gyrinops. Về số lượng loài, Chi Aquilaria gốm trên 50 loài, Gyrinops ghi nhận đến nay có 9 loài (The plantlist, 2013). Trong nội dung báo cáo, nghiên cứu tập trung vào Aquilaria bởi trầm hương từ các loài thuộc Aquilaria đã được chứng nhận về chất lượng; cũng như với diện phân bố rộng, thành phần loài đa dạng đã tạo nên một lợi thế nổi trội hơn so với Gyrinops.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *