Câu chuyện trầm hươngTrang chủ

HÒN BÀ

26/08/2022 303 views

Là ngọn núi nằm phía Tây Nam quận lỵ Ninh Hòa, thuộc xã Minh Hưng cách chừng mười cây số đường thẳng. Núi đứng song song cùng hòn Long, theo hướng Tây Bắc Đông Nam.

Chung quanh có nhiều núi triều ủng.

Cây cối sầm uất. Có nhiều cây gió nên sản xuất nhiều kỳ nam trầm hương.

Núi nầy được người địa phương coi là núi của bà Thiên Y A Na, nên gọi là hòn Bà. Trên núi có miếu thờ.

Những người đi điệu tức là người đi tìm trầm, trước khi vào rừng, đều phải đem lễ vật đến miếu cầu khẩn. Người nào được Bà ban phước thì mới tìm được trầm. Bằng không thì đi không cũng trở về không.

(Lược dẫn theo “Xứ trầm hương”, 1969, Quách Tấn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *